Mariví

Rehabilitació de terrasses i pòrtics d'un edifici plurifamiliar

Situació: Barcelona (Espanya)

Equip: marmarcos

Client: Comunitat de veïns

Superficie: 490 m2

Data: setembre 2011

Tipus: Rehabilitació de terrasses i reconstrucció de pòrtics

Estat: Obra Finalitzada

Concepte:

El projecte inicial contemplava la reimpermeabilització de les terrasses del àtics d'un edifici plurifamiliar on es produïen infinites filtracions.

Al començar l'obra ens vam adonar que els pòrtics de formigó no eren estructurals, ja que estaven constituïts per caixons de formigó pobre armat. Les esquerdes es produïen pel trencament de l'armat interior.

Inicialment es van fer dos cates per a verificar l'estat dels pòrtics, amb la mala sort de mirar els únics que eren estructurals, la resta eren decoratius.

Es van enderrocar i reconstruïr amb peces prefabricades de formigó armat que vam anar col·locant amb l'ajuda d'una grua, i els caps de les bigues es van massissar in situ.

Una obra de rehabilitació aparentment senzilla es va transformar en una obra d'enginyeria.