Tot va començar el passat mes de juny, quan la Marta ens va trucar per a que li féssim una ampliació de la seva casa de Corbera.

Es tractava d'ampliar una casa unifamiliar, substituir un antic porxo per a fer una nova construcció on col·locaríem la nova cuina integrada a la zona de la sala - menjador.

Es tractava d'una edificació dels anys 70, la nova construcció havia de tenir el mateix llenguatge que la resta de la casa. Després de moltes reunions es va optar per a continuar amb un volum annex amb coberta inclinada de pissarra.

La idea que ens va acompanyar durant tot el projecte va ser intentar que aquest espai no deixés de tenir la seva funció de porxo, era important mantenir la relació interior-exterior, i aconseguir noves visuals cap a la piscina existent. Per això vàrem projectar una balconera complerta que passés per davant del moble de la cuina, aixís en èpoques estivals podrien arribar a cuinar amb la sensació d'estar a l'exterior.

Una altra decisió important del projecte va ser pintar les cantonades d'obra vista d'un color similar al de la resta de la façana. Això va ajudar a actualitzar la imatge general de la casa.

El projecte es va realitzar en un mes, i ens van concedir la llicència a finals de juliol. Les obres s'iniciaren a principis de setembre i van finalitzar el mes de desembre, pendents de detalls interiors.

Temps récord per a una obra feta amb molta cura i pensant fins l'últim detall.

Tot això ha estat possible gràcies a l'aparelladora Carolina Ferrer i a l'empresa constructora Jesman Contrucciones.

Gràcies Marta & Jon per confiar en marmarcos arquitecta.

Adjunto imatges cronològicament ordenades que vam anar fent en les infinites visites d'obra.

"Crear i construir per a poder habitar"